Đến với Agility, Fitmoo mong muốn phát triển một mạng lưới kết nối dành cho sức khoẻ và thể dục thể thao, đồng thời là nơi giao dịch trực tuyến cho những doanh nghiệp nhỏ và người chơi thể thao chuyên nghiệp.

Tư duy Năng động.

Sau khi tiếp nhận ý tưởng, chúng tôi bắt tay từ con số không, giúp khách hàng thiết kế và phát triển Fitmoo trở thành nền tảng mới mẻ, tích hợp mượt mà với nhiều mạng xã hội khác nhau.

Đầu tiên là thiết kế Kiến trúc thông tin (IA), một phần của thiết kế Trải nghiệm người dùng (UX) để đảm bảo điều hướng hợp lý trên trang web.

Cuối cùng chúng tôi thành công trong việc đẩy mạnh xúc tiến giao dịch thương mại điện tử của ngành công nghiệp thể dục thể thao.

Bạn có ý tưởng?

Trải nghiệm cùng Agility

Trải nghiệm cùng Agility

Hãy chia sẻ ý tưởng kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn thảo luận.

Đã gửi Nội dung

Cảm ơn đã liên hệ. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc.

Cảm ơn đã liên hệ.
Chúng tôi sẽ sớm liên lạc.

Sản phẩm khác

©Agility 2017. 604 Núi Thành - Đà Nẵng
©Agility 2017
604 Núi Thành - Đà Nẵng

We recommend you leave your phone in portrait mode for an optimal experience.