HintMD là một dịch vụ đăng ký trả trước chuyên cung cấp các giải pháp chăm sóc da tận nhà theo định kỳ.

HintMD là một dịch vụ đăng ký trả trước chuyên cung cấp các giải pháp chăm sóc da tận nhà theo định kỳ.

Nâng tầm cao mới.

HintMD có trụ sở tại Los Altos. Đến với Agility, HintMD được hỗ trợ về thiết kế và phát triển ứng dụng trên nền tảng web và thiết bị di động.

Đội ngũ thiết kế của Agility dẫn dắt quá trình thiết kế UX và cung cấp bản vẽ chi tiết. Sau khi thiết kế hoàn thiện, dù lịch trình rất sít sao, HintMD vẫn tiếp tục tin tưởng để chúng tôi phát triển và gửi ứng dụng lên App Store.

Đội ngũ thiết kế của Agility dẫn dắt quá trình thiết kế UX và cung cấp bản vẽ chi tiết. Sau khi thiết kế hoàn thiện, dù lịch trình rất sít sao, HintMD vẫn tiếp tục tin tưởng để chúng tôi phát triển và gửi ứng dụng lên App Store.

Bạn có ý tưởng?

Trải nghiệm cùng Agility

Trải nghiệm cùng Agility

Hãy chia sẻ ý tưởng kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn thảo luận.

Đã gửi Nội dung

Cảm ơn đã liên hệ. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc.

Cảm ơn đã liên hệ.
Chúng tôi sẽ sớm liên lạc.

Sản phẩm khác

©Agility 2017. 604 Núi Thành - Đà Nẵng
©Agility 2017
604 Núi Thành - Đà Nẵng

We recommend you leave your phone in portrait mode for an optimal experience.